[ Dota2] Tải, cài đặt và tạo tài khoản.Link Steam:
—————————————————————————————————————-
Các phần mềm cần để chơi game:
.NET FRAMEWORK
MICROSOFT VISUAL C++ (FULL 2005~2015, nếu là windows 64bit thì cài đầy đủ cả x64 lẫn x86):
DIRECTX:
GRAPHIC CARD DRIVER: NVIDIA:
AMD:
XNA FRAMEWORK:
PHYSX:
OPENAL:
———————————————————————————————————–
Email: longnhoccon321@gmail.com
Music Background: Tobu – Candyland

Nguồn: https://chototdayroi.com

Xem thêm bài viết khác: https://chototdayroi.com/game/


Article Categories:
Game

Comments

  • non nhận xét trong ??? năm

    King OF Yasuo June 17, 2020 5:00 pm Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *